Så bemästrar du fickparkeringen i 6 enkla steg - My Driving Academy

Så bemästrar du fickparkeringen i 6 enkla steg

Att lära sig fickparkera kan till en början kännas lika svårt som att lösa de klurigaste av gåtor. Bemästrandet av den nyckfulla körtekniken är en värdefull förmåga och en absolut nödvändighet om du bor i en större ort. Fickparkering kan dessutom komma på uppkörningen – och till den vill du väl inte riskera att komma oförberedd?

Känns fickparkering som den mest obehagliga utmaningen du stött på? Lugn i stormen. Med vår guide kommer du placera dig perfekt i fickorna på nolltid. Det som krävs av dig är en nypa lugn, uppmärksamhet och envishet. Nyckeln är övning, och vad är det nu övning ger? Just det: färdighet.

Så fickparkerar du: steg för steg

I exemplet nedan förutsätter vi att du ska fickparkera på höger sida av vägen. Var noga med att kontrollera trafiken runt omkring dig för att se om kusten är klar. Följ sedan stegen nedan.

1. Hitta en plats att öva på

För att kunna öva måste du först hitta en lämplig plats. Se över och försäkra dig om att du har tillräckligt med utrymme att parkera på. En bra riktlinje är att fickan bör vara minst 1,5 gånger längre än din bil. Är din bil fyra meter lång bör alltså fickan vara på minst sex meter.

2. Ända mot ända kan ingenting hända!

Se till att du står parallellt med bilen du ska backa in bakom. Det är viktigt för din teknik att din och den andra bilens ändå slutar vid samma ställe.

3. Påbörja backningen

Vrid ratten fullt åt höger. Börja backa långsamt och dubbelkolla så du inte backar in i bilen bredvid dig. Om du gjort det första steget på rätt sätt bör det inte uppstå något problem, men en extra försäkran skadar aldrig. Titta sedan i vänster sidospegel medan du fortsätter backa.

4. Säkra vinkeln

\nStanna när du ser den bakomvarande bilens framlysen i vänstra sidospegeln. Det är viktigt att du kan se bilens båda framlysen. I samband med detta rätar du upp ratten, vilket medför att du nu kommer att backa in rakt i parkeringsfickan med en ideal vinkel.\n

5. Backa rakt bak

Backa så pass långt så att du fått in båda dina bakdäck i rutan. Det ser du bäst över din vänstra axel. Om du är osäker kan du för all del kliva ut ur bilen för att se efter. Om du råkar åka upp på trottoarkanten kan du bara räta till bilen. Fråga din handledare eller trafiklärare om hjälp om du tvekar.\n\n

6. Vrid in i fickan och finjustera

Sväng slutligen vänster fullt ut för att på så vis ?vrida in? bilens framdel. Fortsätt backa långsamt. Om du gjort samtliga steg rätt bör du nu komma in i fickan med perfektion. Finjustera positionen om det behövs och se alltid till att avsluta fickparkeringsprocessen med att backa med raka däck.Klart! Och du: kom ihåg att kontrollera trafiken omkring dig under hela parkeringsprocessen. Säkerhet är A och O i trafiken!

Känner du att du behöver lite extrahjälp för att kunna bemästra fickparkering? Boka gärna in en lektion med oss så ser vi till att du får rätsida på din teknik!