Har du koll på väjningsreglerna? Om inte, få det här! - My Driving Academy

Har du koll på väjningsreglerna? Om inte, få det här!

Som det kända ordspråket lyder: ingen har rättigheter i trafiken ? det enda som finns är gemensamma skyldigheter! Och detta stämmer in på våra väjningsregler mer än något annat.

Att ha koll på trafikens alla väjningsregler är en konst för sig och kräver mycket teoriplugg och trafikerfarenhet. Vi vet vikten av att ha kunskap kring dessa och har därför gjort en guide över de oftast förekommande väjningsplikter du måste ha koll på för att vara en säker bilförare. Spetsa ögonen!

Väjningsplikt – den vanligaste av dem alla

Den förmodligen mest förekommande plikten av dem alla är väjningsplikt. Skylten innebär helt enkelt att du ska släppa fram all korsande trafik (även i cirkulationsplatser) och visa att du ska göra detta på ett tydligt sätt så att du inte skapar förvirring hos dina medtrafikanter. Detta kan du göra genom att bromsa i god tid istället för att skapa osäkerhet genom att tvärnita alldeles innan korsningen. Om trafiksituationen kräver att du stannar så kan du göra det, men det är inget krav som vid stopplikt.

Stopplikt betyder stanna, inte rulla!

Stopplikt har samma innebörd som väjningsplikt förutom att du måste stanna oavsett om du tycker att det är nödvändigt eller inte. Stoppet du gör behöver vara i minst några sekunder och att rulla långsamt är inte tillåtet. Stanna precis innan den heldragna stopplinjen. Om denna saknas ska du stanna precis innan du kör in på den nya vägen. Är det kö? Kom ihåg att du trots detta fortfarande måste stanna vid stopplinjen ? det är inte tillåtet att ?haka på? de framförvarande bara för att kusten verkar klar! Om du bryter mot stopplikten och exempelvis rullar istället för att stå still så kan du bli av med körkortet. Värt att stanna, med andra ord.

Huvudled – den gula bossen

En annan ofta förekommande skylt i trafiken är huvudled. En huvudled märks ut med en gul huvudledsskylt där den tar sin början, och har som innebörd att alla som ska in på huvudleden måste lämna företräde åt trafikanterna som åker på huvudleden. Skylten upprepas efter varje korsning och upphör när ett slutmärke är uppsatt.

Högerregeln ? viktig men krävande

Denna regel är en av de lite klurigare att få grepp om i början. Kort och gott innebär högerregeln att du som bilförare ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger om dig själv, där det inte finns några andra väjningsregler skyltade. Kom ihåg! Den gäller inte endast vid korsningar, utan överallt där fordon korsar varandras körriktning som t.ex. på en parkeringsplats. Skylten ?varning för vägkorsning? brukar ibland sättas upp för att förtydliga att högerregeln ska tillämpas ? och att sikten är skymd så klart!

Utfartsregeln – se upp när du lämnar dessa platser!

Innebär att du har väjningsplikt för annan trafik när du kör ut från någon av dessa platser: gågata, gångfartsområde, vägren, terräng, gångbana eller cykelbana som du har korsat, bensinmack, parkeringsplats (både P-rutan och själva parkeringsområdet) eller en fastighet.

Bussregeln – liten regel som gör stor skillnad

Hamnat bakom en buss? Då gäller bussregeln, som innebär att vid 50km/h eller lägre ska du lämna bussen företräde om den blinkar ut från en busshållplats (gäller dock endast körfältet längst till höger). Över 50km/h ska bussen däremot alltid lämna dig företräde. 

Lämna företräde och hindra inte

Vissa fordon och situationer kräver att du alltid lämnar företräde. Dessa är följande: tåg, spårvagnar, militärkolonn, utryckningsfordon (ambulans, brandbil, polis) samt följen av diverse slag (exempelvis begravningståg eller barn med ledare).

Vill du ha fler teori- och körtips? Kolla in vårt inlägg om hur du lär dig köra på landsväg!

Artikelbild: www.bjarekraft.se