Så minskar du risken för att krocka med vilt - My Driving Academy

Så minskar du risken för att krocka med vilt

Höst innebär inte bara vackra färger och krispig luft utan även en ökad risk för viltolyckor på landets vägar. Har du koll på de förebyggande åtgärder som hjälper dig att undvika dessa och vad du gör om olyckan trots allt är framme? Om inte – läs vidare!

För bilister innebär den mörka årstid som hösten är en stor risk för viltolyckor. Varje dag sker över hundra stycken i Sverige och antalet verkar bara öka. Rådjursolyckor är de mest förekommande medan älgolyckor tar andraplatsen – varav sistnämnda anses vara de allra farligaste på grund av djurens enorma storlek. Hur gör du då för att undvika viltolyckor? Och vad gör du om du mot förmodan ändå skulle råka ut för en? Vi har svaren!

Medvetenhet om när risken är störst

För det första måste du vara medveten om när risken att krocka med vilt är som störst. Vilda djur kan givetvis alltid överraska, men generellt sett är risken som störst oktober till februari vid gryning och skymning. Var därför alltid särskilt uppmärksam till och från jobbet! Jakt, viltstammarnas årliga tillväxt och ökat födosök är några av anledningarna till den ökade risken under dessa månader. Mellan september och oktober har älgen brunsttid, vilket innebär att kollisionsrisken ökar även under dagtid. Rådjur parar sig mellan juli och augusti och är då aktiva dygnet runt. Vildsvinsolyckor sker oftast nattetid. 

Bästa sätten att förebygga viltolyckor

De förebyggande åtgärder du kan göra för att undvika att krocka med vilt kan delas in i din bils kondition, hastigheten du kör i samt din uppmärksamhet på omgivningen.

Håll bilen i skick

Din bils kondition spelar en enorm roll i situationer med vilt. Däcken ska ha ordentligt mönsterdjup, bromsarna ska fungera utan problem och strålkastarna likaså. Kör du mycket på mindre trafikerade landsvägar kan extraljus vara en välspenderad investering. Spolarvätskan bör fyllas på kontinuerligt så att du har så god sikt som möjligt genom vindrutan. Ett par fräscha, nya torkarblad är inte heller en dum idé.

Var uppmärksam

Det går inte att ta något för givet i trafiken. Att tänka ”viltolyckor händer andra och inte mig” är en förödande inställning. Var observant och påminn dig hela tiden om att djur kan komma upp på vägen i princip när som helst. Försök förutse var de kan dyka upp, håll uppsikt över vägkanterna, in i skogen eller ut över fält. Under vintern dras ofta älgar mot plogade vägar eftersom snödjupet i skogen är stort. Och kom ihåg – bara för att det inte finns en utsatt varningsskylt så betyder det inte att vilt inte finns i närheten!

Sänk hastigheten

Hastigheten du kör i spelar en stor och ibland avgörande roll för om du krockar med vilt eller inte. Ju högre hastighet, desto allvarligare blir verkan av kollisionen. En för hög hastighet leder dessutom till att reaktions- och bromssträckan förlängs. Det du kan göra är att sänka farten när du kör på vägar utan viltstängsel eller när sikten är dålig. Föreställ dig huruvida du skulle ha kontroll över bilen och kunna bromsa om det plötsligt skulle dyka upp ett djur på vägen framför dig och anpassa hastigheten efter det!

Om olyckan ändå är framme

Kolliderar du med ett djur måste du varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Ta hand om eventuellt skadade. Larma polis och räddningstjänst via 112 och försök att lämna en så tydlig vägbeskrivning du kan till platsen du befinner dig, gärna med hjälp av en GPS. Du som förare vid en viltolycka har lagstadgad skyldighet att anmäla och markera ut platsen så att polis och jägare vet var olyckan skett utifall att jägaren behöver söka upp det eventuellt skadade djuret. Följ inte efter djuret om det fortfarande lever, och gå inte nära djuret om du kolliderat med vildsvin, björn eller rovdjur! För att minska stressen hos ett levande djur bör du hålla ett ordentligt avstånd.

Skulle du krocka med antingen älg, rådjur, vildsvin, hjort, varg, björn, lo, järv, örn, utter eller mufflonfår har du skyldighet att anmäla detta till polisen. Ett tips är att skriva ut DENNA och alltid ha med i bilen så att du kan plocka fram och omedelbart får koll på hur du ska göra om en viltolycka skulle inträffa.

Vill du lära dig mer? HÄR kan du läsa mer om hur du går tillväga för att markera ut olycksplatsen på bästa sätt och HÄR hittar du en utförligare beskrivning kring hantering av olika viltolyckor.