Det här ska du tänka på när du passerar en järnvägskorsning - My Driving Academy

Det här ska du tänka på när du passerar en järnvägskorsning

Har det blivit dags att lära dig det smått kittlande körmomentet som passering av järnvägskorsning innebär? Då kan dessa kunskaper om olika järnvägskorsningar, hur du korsar dem på säkrast sätt samt hur du hanterar ett eventuellt nödläge komma dig väl till hands!

Det är något visst med järnvägskorsningar. Många har stor respekt för de speciella trafiksituationerna och det med all rätt. Tåg kan nämligen ha en bromssträcka på upp till 1500 meter och är låsta till det oböjliga järnvägsspåret samt körs ofta med en hög hastighet – så att väja för bilar är helt ute ur bilden. Med anledning av detta vill vi fördjupa dig i hur du förbereder dig innan du korsar en järnväg samt hur du hanterar eventuella krissituationer. 

Olika järnvägskorsningar kräver olika förberedelser

Järnvägskorsningar på större, mer trafikerade vägar är ofta försedda med bommar samt ljud- och ljussignaler. Eftersom tekniska fel alltid kan uppstå måste du trots att dessa hjälpmedel finns, ändå alltid försäkra dig om att ett tåg inte kommer när du ska korsa järnvägen.

På mindre vägar är det inte ovanligt att järnvägskorsningar saknar både ljud- och ljussignaler samt bommar. Här ökar vikten av att du är uppmärksam och ser dig om efter eventuella tåg noggrant så att du är helt säker på att du kan passera korsningen utan risk.

Säkraste sättet att korsa en järnväg i tre steg

Steg 1: Skapa en uppfattning om sikten

Är järnvägsspåret skymt av byggnader eller träd, eller är sikten fri?

Steg 2: Anpassa din fart efter den gällande sikten (och väglaget!)

Om sikten är dålig ska du sänka hastigheten och förbereda dig på att eventuellt stanna. Är sikten god kan det hända att du inte behöver sakta ned särskilt mycket alls. Använder du en låg växel minskar du risken för att få motorstopp och kan dessutom köra snabbare över järnvägskorsningen.

Steg 3: När du kör över och har?

…dålig sikt: Stanna innan korsningen, titta åt vänster, höger, sedan vänster igen och kör sedan över om kusten är klar. Kör på 1:ans växel och växla upp först efter att du passerat spåret för att undvika motorstopp.

…halvbra sikt: Sänk hastigheten, växla ner, titta åt vänster, höger, sedan vänster igen och kör över. En acceleration till ökad hastighet får gärna ske precis när passeringen sker.

…god sikt: Titta åt vänster, höger, sedan vänster igen tidigt innan du kommer fram till korsningen och kör över i nästan samma hastighet. Det är dock viktigt att komma ihåg att spåren är ojämna, så kör du över 70 km/h ska du sakta ner innan korsningen.

Vad gör jag om jag får stopp på spåret eller fastnar mellan bommarna?

Om du mot förmodan skulle få stopp mitt på järnvägsspåret måste du flytta bilen omedelbart. Går motorn igång utan problem är det bara att köra vidare. Går motorn inte igång så bör du lägga i 1:ans växel, släppa upp kopplingen och vrida om startnyckeln helt för att sedan hålla kvar den i det omvridna läget. Detta leder till att startmotorn ”hackar” sig framåt. 

Kör du en automatväxlad bil fungerar inte det nyss nämnda knepet, utan det enda som gäller är då att, med friläge i, försöka knuffa bort bilen för hand. Har du inte kraft nog att rucka den? Då måste du varna tågföraren genom att ringa 112 och berätta vad som hänt! Bedömer du att läget blir livshotande för dig så ska du självklart lämna bilen och spåret så snabbt du kan. \n\nFaller bommarna ned medan du passerar järnvägskorsningen? Tveka då inte på att köra igenom dem! De är tillverkade av ett svagt material som ska gå sönder om ett nödläge som detta inträffar.

Mycket finns att lära sig om järnvägskorsningar och dess tillhörande regler. För vidare kunskap kring dessa och vilka vägskyltar som gäller vid olika korsningssituationer så finns information i bland annat körkortsboken. Verklig erfarenhet får du genom lektioner och vägledning av våra trafiklärare. Din körlektion bokar du enkelt HÄR.