Vad innebär nya lagen om mobilförbud? - My Driving Academy

Vad innebär nya lagen om mobilförbud?

Åsikterna om mobiltelefonens vara eller icke vara i bilkörningssammanhang har varit en lång följetong. Den luddiga lagen som nu existerar kommer från och med 1 februari 2018 att ändras till ett totalförbud. Här berättar vi allt du behöver veta om den nya lagen.

Statistik stödjer nya lagen

Sedan 2013 är det enligt lag förbjudet att hantera mobilen så att det ?menligt inverkar på körningen?. En något otydlig regel menar många, som tycker att detta orsakar många onödiga faror och olyckor. I flera år har därför trycket på regeringen från allmänhet och Trafikverket ökat – ett tryck som gett resultat. 1 februari 2018 införs den nya lagen som är ett totalförbud mot användande av mobiltelefon med händerna under bilkörning. Statistiskt sett är förändringen välkommen och det kan för många kännas märkligt för många att lagen inte kom tidigare. 2016 visade exempelvis en SIFO-undersökning att svenskarna var sämst i Europa när det gällde användande av mobil bakom ratten. Det visade sig också att en tredjedel av de blågula förarna hade sms:at samtidigt som de körde bil, och att oron för att en medtrafikant använder sin mobiltelefon är stor. I en undersökning Bilprovningen genomfört på 10 000 svenskar svarade också en femtedel att de nästan kört av vägen medan de använt mobiltelefonen.

Färre olyckor och enklare bestraffning

Den nya lagen är en del av nystarten för Nollvisionen ? ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten i Sverige. Förhoppningen med den nya lagen är att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten. Samtidigt ska den nya lagen underlätta för polisväsendet som ska slippa bedöma varje situation på om fordonet ?menligt inverkar på körningen?. En person som syns pilla med sin mobiltelefon under körning blir dömd. Eftersom den slutgiltiga beskrivningen av lagen ännu inte släppts av regeringen vet vi inte exakt hur den kommer att se ut. Klart är däremot att många ställer sig bakom genomförandet av lagen.

Det blir tydligare att man inte får hålla på att fippla med luren när man är ute och kör med bilen. En tydligare regel gör att fler kommer att följa den. Detta är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att i enlighet med nollvisionen förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar? 

Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

 

Motståndare mot lagen

Att inte använda sin mobiltelefon när man kör bil känns självklart för många, som därför välkomnar lagen med öppna armar. Men det finns även motståndare till den nya strängare lagen. En av de som ställer sig öppet mot den är Jan-Erik Berggren på Expressen. I en artikel menar han att regeringen istället för en ny lag borde satsat resurser på att ändra beteendet i trafiken. Minskad stressnivå och ökad tolerans hade förändrat felbeteende på ett bättre sätt menar han, och jämför förbudet mot ett slag i luften.

Om förändringen kommer att göra skillnad eller inte återstår att se. Klart är i alla fall att det från och med den 1 februari 2018 blir helt förbjudet att använda sin mobiltelefon med händerna under körning.

Händerna på ratten, helt enkelt. Viktigt att komma ihåg för dig som kör bil eller ska ta körkort!