Att köra i en vägtunnel. Det ska du tänka på - My Driving Academy

Att köra i en vägtunnel. Det ska du tänka på

Att köra i en vägtunnel är speciellt. Det är mörkt och trångt och det kan kännas påfrestande – speciellt om man är nybliven körkortstagare eller övningskör. Därför finns det ett antal saker att tänka på när du närmar dig en vägtunnel.

Trafikolyckor i vägtunnlar är relativt ovanliga. Faktum är att det normalt sker färre olyckor i tunnlar än på det övriga vägnätet. Däremot är tunnlar förknippade med speciella risker och en olycka inne i en tunnel kan få mycket allvarliga konsekvenser. På grund av tunnlars dåliga ventilation blir brand och rök exempelvis ännu farligare i tunnlar än på öppna vägar.

Att tänka på när du kör in i en tunnel

 

  • Visa extra hänsyn – varken du eller dina medtrafikanter vill ha en olycka inne i en tunnel. Därför är det, precis som vanligt, viktigt att ni visar respekt och ödmjukhet mot varandra.

 

  • Planera din körning – kör mjukt och håll avståndet till framförvarande fordon även om trafiken rör sig långsamt. Undvik onödiga filbyten om det är möjligt.

 

  • Var extra uppmärksam – se till att vara extra skärpt när du kör in i tunneln. Precis som vanligt kan en olycka ske plötsligt, men i en tunnel har du ingenstans att väja undan.

 

  • Lyssna på information via radio – då kan du veta om tunneln eller tunnlarna du närmar dig är öppna. Det är inte särskilt roligt att stå i kö inne i en tunnel.

 

  • Ta av dig solglasögonen – det är mörkt i tunnlar och omställningen från när du kommer utifrån kan vara stor. Ta av dina solglasögon är därför ett tips för att hjälpa ögonen vänja sig vid mörkret.

 

  • Håll hastigheten – se till att hålla och anpassa hastigheten när du kör in i en tunnel. I vägtunnlarna går det ofta väldigt snabbt – vilket vi skrivit om i våra sociala medier i veckan. Därför har exempelvis trafiksäkerhetskameror installerats i vägtunnlarna i Stockholm, i Norra länken och Södra länken. Om det inte är en nödsituation ska du aldrig stanna i en tunnel.

 

Så gör du om bilen går sönder eller om det händer en olycka

 

  • Slå på varningsblinkers.
  • Om det går, försök köra in fordonet till vägkanten eller en nödparkeringsficka. Stäng av motorn för att inte släppa ut onödiga avgaser.
  • Om det inte är akut – ta det lugnt och sitt kvar i bilen eller håll dig nära den. Då är du skyddad från trafiken. Hjälp kan du tillkalla via assistansknappar som finns längs med tunnelväggen eller via nödtelefon.
  • Om läget är akut – lämna fordonet, gärna med nyckeln i. Då underlättar du för bortforsling av fordonet. Ta dig därefter till närmsta nödutgång och ring efter hjälp.
  • Om ditt eller ett annat fordon tagit eld – lämna fordonet och ta dig till närmsta nödutgång. Ring efter hjälp och följ de instruktioner som ges på informationsskyltar, i högtalare och av räddningspersonal.

Filmer från Trafikverket

Säkerhet i vägtunnlar: https://www.youtube.com/watch?v=nTW84S9Wueo

Säkerhetsövning i tunnel: https://www.youtube.com/watch?v=flVO6krcfRk