Det ska du tänka på när du närmar dig en järnvägskorsning. Tips och råd för säker överfart - My Driving Academy

Det ska du tänka på när du närmar dig en järnvägskorsning. Tips och råd för säker överfart

Det är mycket man ska tänka på när man är ute och kör bil. En av många saker att ha koll på är järnvägskorsningar. När du närmar dig en järnvägskorsning är det extra viktigt att fokusera och vara noggrann eftersom tågen inte kan väja och har en otroligt lång bromssträcka. Här ger vi tips och råd på vad du ska tänka på när du ska passera en järnvägskorsning!

 

Det som gör järnvägskorsningar så farliga är att tågen inte kan väja – bromssträckan kan vara hela 1 kilometer lång. Samtidigt är tågen mycket större och tyngre än en bil eller motorcykel. Dessutom kan tågen komma i mycket hög hastighet vilket gör att nästan allt ansvar vilar på dig som bilförare. När du närmar dig en järnvägskorsning är det därför viktigt att du tänker på ett par saker:

Bilda dig en uppfattning om sikten

När du närmar dig överfarten är det viktigt att du skaffar dig en uppfattning om sikten. Finns det träd, byggnader eller övriga saker som skymmer sikten?

Anpassa hastigheten till sikten

Är sikten begränsad är det viktigt att du anpassar din hastighet. Vid dålig sikt ska du förbereda dig på att stanna och kolla extra noggrant innan du passerar.

Kom över snabbt och säkert

Titta åt båda hållen i god tid innan korsningen. Tänk på att spåren är ojämna och kan vara hala vilket gör att din hastighet måste anpassas. Är det bra sikt kan du passera snabbt, är det halvbra sikt ska du sakta ner och lägga i en lägre växel för att sedan snabbt kunna passera. Är sikten dålig? Då ska du stanna, lägga i ettans växel och snabbt ta dig över järnvägen innan du växlar upp.

Avstånd till järnvägskorsning

Det finns märken som anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar. Märket med tre markeringar är uppsatt under något av märkena A35 varning för järnvägskorsning med bommar, A36 varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37 varning för korsning med spårväg utan bommar (se skyltarna längst ner i bloggen). Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet. Var skyltarna är placerade beror på hur hög hastighet det är på vägen du kör på. Ju högre hastighet det är på vägen i fråga desto glesare står skyltarna.

Tre streck: Längst avstånd från järnvägskorsningen, alltså det du ser först

Två streck: Märket i mitten

Ett streck: Kortast avstånd, alltså det du ser sist innan du passerar järnvägskorsningen

Stopp på spåret – vad gör jag?

Skulle du av någon anledning få stopp mitt på spåret är det viktig att du flyttar bilen omedelbart. Är bommarna nedfällda när du startar bilen igen? Då är det bara att köra igenom bommarna eftersom de är gjorda av ett svagt material. Om bilen däremot inte startar när du står på spåret kan du testa ett par saker:

 

    • Manuellt växlad bil: Släpp kopplingen och vrid om startnyckeln helt och håll kvar den i det omvridna läget. Detta gör att startmotorn börjar knuffa fram bilen. Detta fungerar dock inte på alla bilar.

 

    • Automatväxlad eller helt död bil: Lägg i friläge och gå ut och putta på bilen. Håll samtidigt koll på din omgivning så du inte riskerar din egen säkerhet!

 

Har du koll på skyltarna?

A35. Varning för järnvägskorsning med bommar

A36. Varning för järnvägskorsning utan bommar

37. Varning för korsning med spårväg utan bommar