Kundavtal & GDPR - My Driving Academy

Kundavtal & GDPR

My Driving Academy Sweden AB som äger och driver My Driving Academy Sweden AB  som äger My Driving Academy Trafikskolor Sweden AB, Mårtenssons Trafikskolor AB och applikationen ”Mitt Körkort” drivs som ett aktiebolag sedan 2013. 

Vi är godkända för F-skatt Vi erbjuder körkortsutbildning, riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. 

Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se) i det fall inget annan anges nedan. 

Kundavtal

§1 Acceptera avtalsvillkor 

Genom att skriva in dig i applikationen ” Mitt Körkort” blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor. 

 

§2 Minderårig 

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Genom att godkänna detta kundavtal bekräftar du härmed att du har dina föräldrars/förmyndares samtycke. 

 

§3 Personligt konto 

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. My Driving Academy Sweden är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. My Driving Academy Sweden förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten. 

 

 

§4 Priser, Betalning och återbetalning 

 • Aktuella priser för respektive stad hittar du i vår app Mitt Körkort samt på vår hemsida. Vid eventuell avvikelse mellan appen och hemsidan är det alltid appens priser som gäller. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För all försäljning gäller full återbetalningsrätt i 14 dagar enligt distanshandelslagen. Från den 15:e dagen kan återbetalning ske mot en administrativ avgift på 10% under 12 månader från inköpsdagen. Har du inte förbrukat eller begärt återbetalning av tjänsten inom 12 månader från inköpsdagen förfaller tjänsten och du kan inte längre tillgodose dig denna varken i tid eller pengar.  Efter godkänt kunskapsprov samt godkänt förarprov bokat av My Driving Academy, återbetalas eventuellt återstående saldo i sin helhet. Om elev väljer att bryta sitt paket och avbryta sin utbildning, förbehåller My Driving Academy sig rätten att ta ut en avgift á 10 % för återstående körlektioner, notera att eventuella rabatter samt teoripaketet ej betalas tillbaka.

 

 

§5 Avbokningsregler 

Körlektioner

 • Avbokningar av körlektioner som startar före kl 12:00 skall ske senast 24 timmar innan påbörjad lektion. 
 • Avbokning av körlektion som startar efter kl. 12:00  skall ske vardagen före, före kl. 12:00  (måndag-fredag som inte är helg). 
 • Oavsett ovanstående gäller följande om lektionen är på en måndag – Infaller lektionen på en måndag måste avbokning ske före kl. 12:00 fredagen innan.
 • Vid avbokning senare än ovanstående nämnt sker full debitering såvida inte läkarintyg kan uppvisas inom 2 veckor från den avbokade tjänsten. 

Kurser 

 • Avbokningar av Introduktionskurs / Risk 1 kurser ska ske senast innan kl kl. 12:00, 2 vardagar innan inbokad tjänst (måndag-fredag som inte är helg).
 • Avbokningar av Risk 2 kurs ska ske senast innan kl kl. 12:00, 4 vardagar innan inbokad tjänst (måndag-fredag som inte är helg).  
 • Avbokningar av Mopedutbildning ska ske senast innan kl. 12:00, 1 vecka innan inbokad tjänst (måndag-fredag som inte är helg).
 • Vid avbokning senare än ovanstående nämnt sker full debitering såvida inte läkarintyg kan uppvisas inom 2 veckor från den avbokade tjänsten.  

Intensivutbildning 

 • Avbokning av intensiv utbildning ska ske senast 2 veckor innan påbörjad utbildning.  
 • Vid avbokning senare än ovanstående nämnt sker full debitering för det som faller inom 2 veckor från datum där avbokningen sker 

 

§6 Upphovsrätt och nyttjanderätt 

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. 

 

§7 Friskrivning från ansvar 

My Driving Academy Sweden tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter. 

Du som kund ansvarar själv för att infinna dig på korrekt plats och tid för din bokning. My Driving Academy tar inte ansvar för att du som kund får påminnelser inför din bokning. 

 

§8 Ändringar av dessa Avtalsvillkor 

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att vara tillgängligt via appen samt att de uppdaterade fullständiga villkoren kommer finnas tillgängliga på såväl hemsidan som i appen – Mitt Körkort. 

 

§9 Vid eventuell tvist 

My Driving Academy Sweden kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till My Driving Academy Sweden AB.  

I andra hand skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)  

Privacy- & Cookiepolicy

Varför sparar vi personuppgifter?

För att kunna ge dig de tjänster vi erbjuder på bästa sätt behöver vi samla in vissa uppgifter om dig.

 • Vi använder oss av två olika sorters cookies på mydrivingacademy.com. Dessa medför att vi kan rikta information och erbjudanden via Google och Facebook till alla som besökt vår hemsida.
 • När du registrerar dig i vår app – Mitt Körkort – anger du ditt namn, telefonnummer, email-adress och personnummer.
 • Gör du köp av lektioner eller kurser i appen eller på hemsidan anger du dessutom dina betalningsuppgifter som vi sparar. Vi sparar även bokningsdetaljer som rör ditt köp, så som typ av service, tid, plats och lärare.
 • Köper du Moped eller MC kurser/lektioner kommer vi dessutom spara uppgifter om målsman samt faktueringsuppgifter.
 • Efter genomförda körlektioner och teoriprov sparar vi dina resultat och feedback från läraren.
 • Om du via appen eller hemsidan kommunicerar med vår support eller din lärare i chatten sparas din dialog i c:a 12 månader. På så sätt kan både du och vi enkelt följa våra interna dialoger under hela din utbildning. Vi avser inte spara information om dig som inte är av vikt för vår affärsrelation.

 

Vilka 3:e partslösningar använder vi för hantering av personuppgifter?
 • Vi använder uteslutande säkra och marknadsledande 3:e partslösningar för att spara våra kunddata. De personuppgifter som hanteras med hjälp av 3:e partslösningar är;
  • Generella personuppgifter, utbildningskort, teoristatus – Firebase
  • Bokningsuppgifter – Simplybook.me
  • Chat-meddelanden – Intercom
  • Analys av besökare/användare på hemsida och app – Google Analytics
  • Betalningshistorik Bil – Klarna & PayPal
  • MC och moped kunder – Astra (branschorganisationen STR)
  • Fakturauppgifter för MC/Moped – Billecta
  • Presentkort & employee information – Typeform (https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/)
 • När vi använder en 3:e partslösning är vi på My Driving Academy fortsatt ansvariga mot dig för den behandling av dina personuppgifter som denna tredje part utför åt oss. Vi avser alltid att med alla mått som vi rimligen kan vidta säkerställa att den part som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma höga säkerhetsregler som vi själva gör när vi hanterar personuppgifter och att de alltid följer tillämpliga lagar och regler.
 • Personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part endast i den omfattning som vi beskriver häri och kommer alltså inte ske utan din kännedom.

 

Varför sparar vi personuppgifter?
 • Vi spara dina personuppgifter först och främst för att kunna fullfölja vårt gemensamma affärsförhållande och för att vi ska kunna leverera en så smidig service som möjligt till dig – inklusive att erbjuda bokningar, teoriresultat och lärarfeedback direkt till dig i din telefon.
 • Vi sparar personuppgifter även för att möta de lagkrav som vi lyder under som registrerad trafikskola, där vi på begäran av transportstyrelsen måste kunna visa dokumentation över samtliga utbildningsmoment i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet.
 • Ditt telefonnummer sparar vi för att säkerställa en säker inloggning så att endast du kommer åt dina uppgifter. Dessutom möjliggör det att vi kan skicka bokningsbekräftelser och påminnelser på SMS. Genom att spara din emailadress kan vi även skicka bokningsbekräftelser och påminnelser via mail.
 • Transaktionsdata och historik på bokningar behöver vi för att tillgodose lagkraven på redovisning samt möjlighet till eventuella återbetalningar/reklamationer sparas även transaktionsdata kopplat till dig som individ.
 • Cookies sparar vi – om du inte motsätter dig detta – för att kunna erbjuda våra besökare och användare så relevanta erbjudanden och information om våra produkter och service som möjligt.

 

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vår policy är att spara så lite information om våra kunder som möjligt under så kort tid som möjligt.

 • Det innebär att vi som huvudregel sparar personuppgifter som vi behöver för vår inbördes affärsrelation under en period av 1 år efter att du upphört att vara kund hos oss.
 • Personuppgifter som skattemyndigheten och transportstyrelsen kräver att vi ska kunna redovisa sparas under en period av 7 år respektive 5 år.

 

Vilka rättigheter har du gentemot oss?
 • Du har rätt till tydlig och transparent information om varför och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätt att på förfrågan få tillgång, d.v.s. ett registerutdrag, på alla dina personuppgifter som vi sparar.
 • Du har rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade om du hör av dig till oss och ber om detta.
 • Du har rätt till radering, d.v.s. att få dina personuppgifter borttagna. Dock gäller inte detta de personuppgifter vi måste ha kvar för att uppfylla våra lagkrav eller för att fullfölja vårt affärsavtal vad gäller de tjänster hos oss som du valt att nyttja.
 • Du har rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du hör av dig till om och invänder mot att viss uppgift vi har om dig inte stämmer.
 • Du har rätt till dataportabilitet, d.v.s. att kräva att personuppgifter flyttas från oss såsom personuppgiftsansvariga till annan part.
 • Du har rätt att klaga – du har alltid rätt att vända sig till Datainspektionen och klaga om du anser att du inte blivit riktigt behandlad av oss.

För din säkerhet kommer vi be dig att legitimera dig för att kunna utnyttja dessa rättigheter så att vi på så sätt säkerställer att vi inte ger information om dig till någon annan och att  ändringarna som görs avser dig och ingen annan.

 

Vad är en Cookie och varför använder vi dem?

En cookie är en liten textfil som, när du är inne på vår hemsida, sparas ned på din datar för att, bland annat, kunna göra så att vissa egenskaper på hemsidan fungerar för dig. En del cookies, men inte alla, kan anses vara personuppgifter, t.ex. kan en IP adress anses vara en personuppgift om den går att knyta till just dig som användare av den specifika adressen. I så fall har du de rättigheter vi beskrivit för dig ovan även vad gäller hur vi samlar in och hanterar dessa cookies.

Cookies kan användas i olika syften och vi använder dem för att analysera vad våra besökare är intresserad av samt för att kunna skapa relevanta erbjudanden baserat på det. Cookies är därför bra för oss som informationskälla när vi vill utveckla hemsidan och de internetbaserade tjänster vi erbjuder dig.

Vi använder två typer att cookies. Facebook och Google cookies. Båda används för att förstå vad du som besökare är intresserad av samt skapa relevanta erbjudanden baserat på det via Facebook resp Google annonser. Våra cookies raderas automatiskt efter 3 månader. Vi delar inte med oss av den information vi får till 3:e part

 

Om man inte vill ha cookies?

Du kan själv välja i dina inställningar på datorn om du vill acceptera cookies eller inte. Du kan även välja att bli varnad varje gång en cookie dyker upp. Tänk på att detta kan påverka hur bra en hemsida fungerar för dig.

Vad gäller cookies som 3:e part använder, t.ex. Facebook eller andra sociala medier, där vi kan dyka upp, har vi inte kontroll över dessa. Om du har frågor eller funderingar kring vad för cookies det kan vara fråga om och hur informationen lagras ber vi dig därför läsa deras privacy och cookie policy eller kontakta dem direkt.

Fler frågor?

Vi är måna om att vara helt och hållet transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller klagomål när det gäller hur vi behandlar, eller kan komma att behandla, personuppgifter som gäller dig.

 

My Driving Academy Sweden AB
Orgnr: 556943-1587
Adress:
 Sveavägen 9 plan 17; 11157 Stockholm
Telefon: 010–2070775
Email: hej@mydrivingacademy.com
Applikationen: Mitt Körkort
Bankgiro: 399-8432

 

Om du har frågor eller klagomål på oss vad gäller vår hantering av dina personuppgifter eller vårt bemötande av dig i dessa frågor även alltid möjlighet att vända dig till Datainspektionen och rikta ett klagomål mot oss.