Nu ska körkortsfusket stoppas! Så ska det gå till - My Driving Academy

Nu ska körkortsfusket stoppas! Så ska det gå till

”Lovar du, på heder och samvete, att inte fuska?” Den frågan måste du nu måste svara på innan du skriver kunskapsprovet för körkort. Detta är en av förändringarna som görs efter att fuskandet blivit allt mer utbrett? något Trafikverket nu vill sätta stopp för.

Det är efter en stor ökning av fusk som Trafikverket väljer att vidtaga åtgärder för att få stopp på körkortsfusket. Berit Johansson arbetar som förbundsordförande på Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) och berättar om fuskandet:

”Vi har sett att det fuskas jättemycket. Man fotar, memorerar eller betalar proffsskrivare”

Att det fuskas beror helt enkelt på att fuskaren själv inte vill lära sig regler, skyltar och trafikvett. Det kan leda till farligare trafikanter på vägarna vilket kan skada både föraren som dess omgivning. Som en förändring har nu ett intyg införts. Ett intyg där man måste svara på frågan: ”lovar du, på heder och samvete, att inte fuska?” innan provet. Bryter man mot det leder det till en polisanmälan.

Vad har det stora hindret varit?

Men vad har varit det stora hindret för att man inte kunnat få stopp på fuskandet hittills? Som kontrollant har man helt enkelt inte haft någon större makt – det enda man kunnat göra är att skicka hem den påkomna personen. Berit Johansson utvecklar:

Man har i princip kunnat ge kontrollanterna fingret, gå därifrån och sedan komma\n\ntillbaka samma eftermiddag. Det blir en katt- och råtta-lek där konsekvenserna varit för små för att ha någon effekt”

Enkelt sagt kan man säga att fuskandet som varit inte lett till någon som helst rubricering, vilket kommer förändras nu när det kommer klassas som osant intygande.

Konsekvenserna vid osant intygande

Från och med nu kommer fuskandet alltså klassas som osant intygande, vilket kan polisanmälas. På så sätt hoppas man få bukt med fuskandet på riktigt.

Konsekvenserna vid osant intygande kommer att vara:

 

    • Pågående prov avbryts och ogiltigförklaras
    • Körprov och andra redan bokade prov avbokas
    • Den som gjort ett falskt intygande kommer inte själv att kunna boka fler prov
    • Polisanmälan upprättas

Så fungerar det i praktiken

Innan provet startar får körkortstagaren information om vilka konsekvenser ett falskt intygande innebär och genom att starta provet intygar man på heder och samvete att genomföra provet utan att fuska. Bryter man mot intyget blir man avvisad, körningsprovet försvinner och du kan inte själv boka en ny tid. På så sätt hoppas man att fler försöker att läsa sig saker istället för att fuska. Det innebär säkrare förare bakom ratten – vilket är positivt både på individnivå och samhällsnivå.

Källa: STR