Så ska du göra vid en trafikolycka. Vi ger tips och råd som kan rädda liv - My Driving Academy

Så ska du göra vid en trafikolycka. Vi ger tips och råd som kan rädda liv

Varje år dör hundratals människor i trafikolyckor på de svenska vägarna. Oavsett om du själv är inblandad i en trafikolycka eller bara ser olycksplatsen susa förbi från ditt bilfönster är det viktigt att veta hur du ska agera vid en trafikolycka om nöden kräver.

Först och främst är det naturligtvis polisens- och räddningstjänstens uppgift att ta hand om olyckan och de som drabbats av den. Men ibland krävs det att privatpersoner måste rycka in och göra en insats. Polisen har delat med sig av några tips på hur du ska agera om du är först på plats vid en trafikolycka och behöver hjälpa de drabbade.

Till att börja med råder polisen att bara stanna vid olyckan om du tror att du kan bidra med något på olycksplatsen. Om det redan är folk på plats kan du köra vidare, så länge du inte är läkare och besitter särskilda kunskaper som kan komma till nytta. Vid händelse att du är först på plats finns det några enkla förhållningsregler:

 

    • Börja med att parkera din egen bil så säkert som möjligt så att den inte riskerar att bli påkörd eller hindrar övrig trafik. Sätt på dina varningsblinkers.
    • Ring 112 så fort som möjligt.
    • Ta reda på om det finns några skadade och hur du kan hjälpa till. Ta hand om eventuellt chockade personer som har en tendens att agera oberäkneligt.
    • Försök att skapa dig en överblick över olyckan. Vad har hänt? Hur många är inblandade och skadade? Rapportera sedan detta till räddningspersonal när de är på plats.
    • När räddningspersonal är på plats: lyssna på deras anvisningar.

 

Något som alldeles för få känner till är att en del människor bär så kallade medicinska smycken eller kort. En person som bär ett medicinskt smycke tar någon form av medicin regelbundet, vilket gör att smycket bär på viktig information om individens medicinska tillstånd. Vid en olyckssituation kan den här informationen vara livsavgörande. Det vanligaste smycket är den så kallade Waranbrickan som oftast bärs runt halsen av människor som får blodförtunnande medicin. En person som får blodförtunnande medicin slutar inte blöda vid händelse av en olycka och därför måste ett motgift genast tillsättas hos personen. Andra smycken som är vanligt förekommande är de som ger uttryck för att personen i fråga har diabetes eller lider av epileptiska anfall. 

Alla kan någon gång hamna i situationen då de måste agera snabbt och korrekt vid en trafikolycka – då kan den här typen av information vara livsavgörande för vissa människor!