Körkortets utveckling i Sverige. Hur kom vi dit vi är idag? - My Driving Academy

Körkortets utveckling i Sverige. Hur kom vi dit vi är idag?

Att ta körkort är idag en stor dröm många har. Inte bara är det ett smidigt och självständigt sätt att ta sig fram – för många är det till och med en nödvändighet. För att nå drömmen om det efterlängtade rosa kortet krävs det idag mycket utbildning, lektioner och övning, men det har det inte alltid gjort. Visste du till exempel att det bara är drygt 50 år sedan förarna blev tvungna att faktiskt förstå trafikreglerna och inte bara kunna de utantill? I veckans blogginlägg guidar vi dig genom den svenska körkortshistorien – från tidigt 1900-tal till dit vi är idag. Vad har förändrats?

Tidigt 1900-tal – låga krav och enkelt att ta körkort

Redan 1906 infördes kravet på körkort i Sverige ? då med mycket skilda krav än vad som är fallet idag. 10 år senare, alltså 1916, kom de första riktiga lagkraven på vad en förare av motorfordon skulle kunna. Kunskap om fordonet och de fåtal trafikregler som fanns var det som krävdes. Därför var det otroligt enkelt att ta körkort på denna tid. 1923 ökade kraven på föraren då man också skulle vara en god förare samt vara väl förtrogen med fordonet. Inte särskilt höga krav det heller alltså. Först 1948 ställdes kraven på körskicklighet, vana att framföra fordon, försiktighet och förmåga att undvika olyckor. 1958, samma år som Sverige tog VM-silver i fotboll på hemmaplan, gjorde beteendet sin entré i körkortskraven. Däremot var det fortfarande körskickligheten som dominerade och var det viktigaste. Nästa stora förändring genomfördes 1962. Då ställdes det nämligen som krav på föraren att hen skulle förstå trafikreglerna – och inte bara lära sig de utantill.

Trafiksäkerhetsverkets bildande – mer struktur och bättre utbildning

1968 bildades så Trafiksäkerhetsverket, och med det började en mer strukturerad kursplan för fordonsförarutbildningen formas. Detta eftersom TSV:s forskning visade på problem i trafiken – problem som var tvungna att åtgärdas. Om vi hoppar fram i tiden, till 1990, så införs det tvååriga preliminära körkortet i Sverige. Det blir också allt viktigare att föraren ska förstå hur trafikreglerna tillämpas i olika situationer.

Färre körkortsinnehavare bland unga

Andelen i åldern 18 till 24 år som har körkort för personbil har sjunkit från cirka 75 procent 1980 till drygt 60 procent 2011. Även i gruppen 25 till 44 år kan en nedgång noteras i antalet körkortsinnehavare under 1990-talet. En bidragande orsak till att körkortsinnehavet bland unga sjönk drastiskt under just nittiotalet kan vara den ekonomiska krisen och den höga ungdomsarbetslösheten. Denna situation är inte unikt svensk utan samma tendens finns i många andra länder, till exempel i Tyskland och USA. Att folk idag väntar längre med att ta körkort kan också bero på att ungdomstiden idag är längre, med längre studier och senare familjebildning. Dessutom gör urbaniseringen att fler människor idag bor i städer och helt enkelt inte känner att de behöver ett körkort.

Körkort = frihet och självständighet

Ett körkort innebär en stor frihets- och självständighetskänsla och är något de flesta vill ta någon gång i livet. På ett enkelt sätt kan man ta sig dit man vill, när man vill – helt utan krångel och bekymmer. Vill du veta mer om körkort och hur vi kan hjälpa dig ta ett? Kontakta oss redan idag!