Teoriprov körkort | My Driving Academy

Steg 10 – Teoriprov

Så här klarar du ditt teoriprov!

Teoriprovet gör du på en dator i någon av Trafikverkets lokaler. Du ska under 50 minuter svara på 70 teorifrågor. Alla frågor har 4 svarsalternativ och endast 1 är rätt. Svarar du rätt på mer än 52 frågor är du godkänd. Använd vår app – Mitt Körkort – så kommer du känna igen både frågor och upplägget.

Körkort teoriprov (eller kunskapsprovet som det egentligen heter) för körkort är något som många bävar för. Egentligen är provet i sig inte speciellt svårt, men det kräver att du kommer väl förberedd. När vi bokar våra elever till teoriprovet så har vi ett krav att man ska ha ”Bemästrat” (svarat rätt 2 ggr i rad) på 900 av våra 1000 frågor i appen – ”Mitt Körkort”. Men då klarar också mer än 90% av våra elever körkort teoriprov. Med vår app kan du öva på teorifrågor vid varje ledig stund på dygnet tills du är redo.

 

Hur bokar man teoriprov?

Är du elev hos oss så bokar vi ditt teoriprov och uppkörning åt dig vid samma tillfälle när vi bedömer att du är redo att klara båda. Du kan alltid välja att boka dina prov på egen hand och då gör du det via Trafikverkets hemsida. (https://fp.trafikverket.se/Boka/#/). Du genomför alltid teoriprovet först och sedan förarprovet.

 

Vad kostar teoriprovet?

Ditt teoriprov kostar 325 kronor att boka och förarprovet kostar 800 kronor. Sedan tillkommer det kostnader för körkortsfotografering samt och för tillverkningen av körkortet. Totalt får du räkna med minst 1 455 kronor för att få körkortet om du klarar det på första försöket. Detta är avgifter som du betalar direkt till Trafikverket. Om du bokar på egen hand (privat prov) kan du betala med betalkort (Visa eller MasterCard) i samband med din bokning, Om vi bokar skolprov åt dig får du en faktura från Trafikverket som du betalar till Trafikverkets BankGiro.

Skulle du behöva avboka ett prov får du ett tillgodo hos Trafikverket som kan användas som betalning för ditt nästa prov. Detta gäller dock bara om du avbokar provet mer än ett dygn innan det ska utföras. Bokar du inget nytt prov inom 60 dagar kommer en automatiskt återbetalning att ske.

Om du har obetalda avgifter till Trafikverket kan du inte boka nya prov.

 

Hur går teoriprovet till?

Provet utförs på dator i Trafikverkets lokaler och består av 70 frågor varav fem är testfrågor (som inte räknas i slutresultatet). Du har 50 minuter på dig att svara på frågorna och du har möjlighet att både hoppa över och gå tillbaka mellan frågorna. För att bli godkänd måste du ha svarat rätt på minst 80% av frågorna, vilket innebär att 52 av 65 frågor ska vara korrekta. När du har svarat på alla frågor får du ditt resultat direkt.

Frågorna är fördelade tvärs följande fem kategorier, varav majoriteten av frågorna handlar om de två första kategorierna:

 • Trafikregler
 • Trafiksäkerhet
 • Fordonskännedom, manövrering
 • Personliga förutsättningar
 • Miljö

Övningsproven i vår körkortsteori app ’Mitt Körkort’ är utformade för att efterlikna teoriprovet så mycket som möjligt med avseende på tid, antal frågor, godkänt nivå samt möjlighet att hoppa mellan frågorna (förutsatt att du stänger av ”Svar/Förklaringar på frågor” under Inställningar i menyn). Det är dock inte en kopia på det slutliga provet, vilket innebär att teoriprovet kommer att ha andra frågor eller frågor som är formulerade på ett annorlunda sätt. Men om du stänger Om du klarar av våra övningsprov har du goda chanser att även klara av ditt teoriprov.

 

Kan man utföra teoriprovet med tolk?

Ja, det går att utföra teoriprovet med tolk eller muntligt om du har särskilda skäl för att göra detta. Det är även möjligt att få förlängd provtid i samband med detta.

Vilka språk kan man skriva teoriprovet på?

Du kan skriva kunskapsprovet för B-körkort på följande 14 språk:

 • Albanska
 • Arabiska (MSA Modern Standard Arabic)
 • Bosniska, kroatiska, serbiska)
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Persiska (statspersiska)
 • Ryska
 • Somaliska
 • Sorani
 • Spanska
 • Thailändska
 • Turkiska
 • Tyska

Du väljer vilket språk du vill ha när du bokar provet. Under provets gång är det möjligt att byta till svensk text samt svensk uppläsning av frågan. Har du bokat provet på svenska går det däremot inte att byta till ett annat språk under provets gång.

 

Vad händer efter teoriprovet?

Om du får godkänt på teoriprovet har du fyra månader på dig att klara av uppkörningen.

Tips när du ska utföra kunskapsprovet

Här har vi samlat några tips som är bra att känna till:

 • Tänk på att det kan ta lång tid mellan din bokning och själva prövodagen eftersom kön kan vara lång, speciellt i större städer. Du har även möjlighet att boka provet i andra orter
 • Innan du ska utföra provet, se till att äta och dricka ordentligt samt utföra eventuella toalettbesök
 • Du måste ta en körkortsbild innan du påbörjar provet. Ge dig själv en god tidsmarginal för att kunna ta bilden i lugn och ro. Om det finns tid kan du även ta om bilden. Även personer som redan har körkort för en annan behörighet måste ta en ny körkortsbild.
 • Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation, antingen i form av ett ID-kort eller ditt pass. Dubbelkolla att din legitimation fortfarande är giltig
 • Om du skulle behöva miniräknare finns dessa tillgängliga i provlokalen, du får inte använda en egen miniräknare

 

Lita på dig själv

Vårt sista tips kanske är det allra viktigaste. Om du har bemästrat 900 av våra 1000 frågor vet vi med säkerhet att du är redo för att klara ditt körkort teoriprov – då återstår bara själva provdagen. Istället för att försöka plugga in i det sista, stäng av appen och lägg ifrån eventuella annat teorimaterial. Fokusera istället på att ta hand om dig själv och förbered hjärnan genom att äta gott, vila ut och sova ordentligt. En utvilad kropp, hjärna och själ har betydligt lättare att komma ihåg kunskapen som finns inom dig. Ta ett långt och djupt andetag, det här kommer du att klara av galant!